Rozwód: dokumenty, procedury, koszty

Agnieszka Janowska, radca prawny
02.10.2008 , aktualizacja: 02.10.2008 11:26
A A A
W idealnym świecie dwoje ludzi zakłada rodzinę, mają dzieci i żyją długo i szczęśliwie. Niestety świat nie jest idealny i zdarza się, że musimy cofnąć się z tej drogi.
Małżeństwo jest nie tylko dobrowolnym związkiem dwojga ludzi, ale także instytucją prawną. Dlatego do jego rozwiązania trzeba uruchomić przewidzianą prawem procedurę.

Pozew o orzeczenie rozwodu

Rozpoczyna ją złożenie w sądzie pozwu o orzeczenie rozwodu. Nie musi on mieć ściśle określonej formy, nie musi też być napisany przez adwokata. Może to być po prostu pismo, w którym strona domagająca się rozwodu zwraca się do sądu z prośbą o rozpoczęcie postępowania rozwodowego. W pozwie należy napisać, kto jest powodem, czyli kto wnosi o rozwód, a kto pozwanym (współmałżonek). Należy podać imię, nazwisko i adres (z kodem pocztowym) obu tych osób (a w języku prawa "stron").

Żądania zawarte w pozwie trzeba należycie uzasadnić, przytaczając argumenty, które świadczą o trwałym rozpadzie małżeństwa. Dla udowodnienia swoich tez można przedstawić dokumenty, listy, zdjęcia, a także prosić o powołanie świadków, którzy swymi zeznaniami potwierdzą opisane przez nas fakty.

Pisząc pozew, musimy się zastanowić, czy chcemy podać kto, naszym zdaniem, jest winny rozpadowi małżeństwa. Można domagać się rozwodu:

z wyłącznej winy współmałżonka;

bez orzekania o winie;

bądź też z winy obydwu stron.

Wprawdzie orzekając rozwód sąd ma obowiązek orzec także, czy i które z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, to jednak na wniosek powoda (lub zgodny wniosek obu stron) może tego zaniechać. Wtedy procedura jest prostsza, bo najczęściej nie trzeba przesłuchiwać świadków.

Wnioski dodatkowe

W pozwie można też zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie różnych dodatkowych spraw. Powód może np. wnosić o:

* powierzenie mu wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi;

* przyznanie alimentów w określonej wysokości (jeżeli taki wniosek nie znajdzie się w pozwie, a dzieci są uprawnione do alimentów, sąd sam o tym zadecyduje).

Uwaga: jeśli żona do chwili rozwodu pozostawała "na utrzymaniu" męża, to może się domagać alimentów także dla siebie (na okres maksymalnie 5 lat)

* wydanie postanowienia ustalającego - na czas trwania procesu - sposób korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania;

* dokonanie podziału wspólnego majątku (tego, którego dorobiliśmy się podczas trwania małżeństwa - wszystko, co kupiliśmy lub otrzymaliśmy przed ślubem jest tylko naszą osobistą własnością).

Uwaga: niektóre dodatkowe rozstrzygnięcia dotyczące opieki czy użytkowania mieszkania mogą w przyszłości ulec zmianie na wniosek jednej ze stron albo z powodu zmiany okoliczności życiowych.

Niezbędne załączniki

Pozew należy podpisać i zamieścić listę załączników (czyli dokumentów, na które powołujemy się w naszym uzasadnieniu). Do pozwu trzeba też dołączyć:

skrócony odpis aktu małżeństwa,

Zobacz także